ข่าวสาร

ขั้นตอนการจองห้องพัก ของนิสิตชั้นปีที่ 2-6 ปีการศึกษา 2562

ขั้นตอนการจองห้องพัก ของนิสิตชั้นปีที่ 2-6 ปีการศึกษา 2562

Author: duangjitm/Wednesday, March 20, 2019/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนการจองห้องพัก ของนิสิตชั้นปีที่ 2-6 ปีการศึกษา 2562
ขั้นตอนที่1 ส่งแบบฟอร์ม ที่อาคารบริการกลาง ชั้น 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 17 พฤษภาคม 2562 (ในวันและเวลาทำการ)
ขั้นตอนที่2 จองห้องพักผ่านระบบออนไลน์ 
วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562
แบบกลุ่ม จองห้องพัก เวลา 09.00 – 10.00 น. 
แบบรายบุคคล จองห้องพัก เวลา 13.00 – 14.00 น.
อ่านรายละเอียดได้ที่ http://dorm.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=13569

และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่
แบบกลุ่ม
http://dorm.swu.ac.th/…/class%20…/2562/11.3.62-Form-Team.pdf
แบบรายบุคคล
http://dorm.swu.ac.th/…/class%20…/2562/11.3.62-Form-only.pdf

Print

Number of views (4422)/Comments (0)