ข่าวสาร

ตรวจสอบรายชื่อก่อนจองห้องพัก นิสิตชั้นปีที่ 2-6 ปีการศึกษา 2562

ตรวจสอบรายชื่อก่อนจองห้องพัก นิสิตชั้นปีที่ 2-6 ปีการศึกษา 2562

Author: duangjitm/Friday, June 21, 2019/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

[ตรวจสอบรายชื่อก่อนจองห้องพัก] นิสิตชั้นปีที่ 2-6 ปีการศึกษา 2562 ตรวจสอบรายชื่อก่อนจองห้องพัก

วิธีการค้นหารายชื่อ กด Ctrl+f และกรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหา

1. รายชื่อนิสิตที่ผ่าน คือ รายชื่อของนิสิตที่สามารถเข้าแข่งขันจองห้องพักผ่านระบบออนไลน์ได้ ในวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 http://dormapp.swu.ac.th

-ตรวจสอบรายชื่อแบบกลุ่ม  จองห้องพัก เวลา 9.00 – 10.00 น.

-ตรวจสอบรายชื่อแบบรายบุคคล จองห้องพัก เวลา 13.00 -14.00 น.

 2. รายชื่อนิสิตที่ไม่ผ่าน คือ รายชื่อของนิสิตที่ไม่สามารถเข้าแข่งขันจองห้องพักผ่านระบบออนไลน์ได้ 

-ตรวจสอบรายชื่อ 

 

Print

Number of views (3086)/Comments (0)

x