ยืนยันอยู่หอพัก ภาคเรียนที่ 2/2562

ยืนยันอยู่หอพัก ภาคเรียนที่ 2/2562

Author: duangjitm/Tuesday, November 12, 2019/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

**นิสิตหอพักยืนยันอยู่หอพัก ภาคเรียนที่ 2/2562 ที่ https://supreme.swu.ac.th/ และพิมพ์ใบยืนยันอยู่หอพัก ส่งที่เจ้าหน้าที่ประจำอาคาร ระหว่างวันที่ 18 – 21 พฤศจิกายน 2562
**การชำระค่าบริการหอพัก ภาคเรียนที่ 2/2562 นิสิตดาวน์โหลดใบชำระเงินค่าบริการหอพัก ชำระผ่าน SCB Easy Application หรือธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา ระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2562 – 3 มกราคม 2563

คู่มือการยืนยันอยู่หอพักต่อ

Print

Number of views (3468)/Comments (0)