จองห้องพัก สอบขอขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพพยาบาล

จองห้องพัก สอบขอขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพพยาบาล

Author: duangjitm/Thursday, June 25, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

สำหรับผู้ที่จะมาสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพพยาบาลที่คณะพยาบาลศาสตร์ ระหว่างวันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2563
โดยสามารถเข้าพักในหอพักได้ตั้งแต่วันที่ 16 -20 กรกฎาคม 2563

ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่...
- เบอร์อาคารบริการกลาง : 037-395520
- เบอร์อาคารย่อย 5.5 : 037-395503

Print

Number of views (622)/Comments (0)