มาตรการและแนวทางในการดำเนินงานภายในหอพักนิสิต

มาตรการและแนวทางในการดำเนินงานภายในหอพักนิสิต

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Author: duangjitm/Friday, April 16, 2021/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลับมาระบาดหนักอีกครั้ง หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตระหนักถึงภาวะเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น และห่วงใยต่อสุขภาพของนิสิต บุคลากร ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับหอพักนิสิต จึงได้มีมาตรการและแนวทางในการดำเนินงานภายในหอพักนิสิต

ทั้งนี้ขอให้นิสิต บุคลากร รวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่มีความจำเป็นต้องเข้ามายังพื้นที่บริเวณหอพักปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

Print

Number of views (457)/Comments (0)