ข่าวสาร

กฐินพระราชทาน ปีพุทธศักราช 2559

Author: duangjitm/Monday, October 31, 2016/Categories: ข่าวกิจกรรม

พิธีสมโภชองค์ผ้าพระกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีพุทธศักราช 2559 ณ วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดเพชรบุรีวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559

Print

Number of views (148)/Comments (0)

x