โครงการอบรมคณะกรรมการนิสิตหอพัก

โครงการอบรมคณะกรรมการนิสิตหอพัก

Author: duangjitm/Friday, November 18, 2016/Categories: ข่าวกิจกรรม

ศูนย์บริหารกิจการหอพักจัดโครงการอบรมคณะกรรมการนิสิตหอพัก ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ภาวะความเป็นผู้นำ และศึกษาการเรียนรู้เกษตรพอเพียงและบ้านนวัตกรรมพลังงาน  กิจกรรมรากฐานแห่งความมั่นคง การทำนาด้วยวิธีโยนกล้า และดำนา ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดปทุมธานี

Print

Number of views (505)/Comments (0)