ข่าวสาร

งดกิจกรรมใช้เสียง ในช่วงสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559

Author: duangjitm/Wednesday, December 14, 2016/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

งดกิจกรรมใช้เสียง ขอความร่วมมือนิสิตงดกิจกรรมใช้เสียงบริเวณหอพัก ในช่วงสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 22 ธันวาคม 2559

Print

Number of views (102)/Comments (0)

x