ข่าวสาร

งดกิจกรรมใช้เสียง ในช่วงสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559

Author: duangjitm/Wednesday, December 14, 2016/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

งดกิจกรรมใช้เสียง ขอความร่วมมือนิสิตงดกิจกรรมใช้เสียงบริเวณหอพัก ในช่วงสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 22 ธันวาคม 2559

Print

Number of views (63)/Comments (0)

Name:
Email:
Subject:
Message:
x