ข่าวสาร

วันเด็ก มศว

Author: duangjitm/Tuesday, January 24, 2017/Categories: ข่าวกิจกรรม

ศูนย์บริหารกิจการหอพัก จัดซุ้มกิจกรรมการเรียนรู้เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ วันเด็ก มศว ประจำปี 2560
“สืบสานวัฒนธรรม สร้างนวัตกรรมตามรอยพ่อ” ณ ลานหน้าอาคารกีฬา 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

Print

Number of views (80)/Comments (0)

Name:
Email:
Subject:
Message:
x