ข่าวสาร

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

Author: duangjitm/Monday, February 6, 2017/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดศูนย์บริหารกิจการหอพัก

รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2560

ในวันและเวลาทำการ 08.30 – 16.30 น. ณ อาคารบริการกลาง ชั้น 2

ศูนย์บริหารกิจการหอพัก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

Print

Number of views (105)/Comments (0)

More links

x