ข่าวสาร

ปฏิทินการเข้าอยู่หอพัก ปีการศึกษา 2561

ปฏิทินการเข้าอยู่หอพัก ปีการศึกษา 2561

(***วันที่ 3 ก.ค. 61 ขอยกเลิกปฏิทินฉบับเดิม เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเวลาเข้าหอพัก ของคณะสังคมศาสตร์ เป็นวันจันทร์ที่ 6 ส.ค. 61 เวลา 13.00-16.30 น.)

Author: duangjitm/Saturday, June 23, 2018/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินการเข้าอยู่หอพัก ปีการศึกษา 2561

Print

Number of views (6785)/Comments (0)

x