ข่าวสาร

งดกิจกรรมใช้เสียงบริเวณหอพัก

งดกิจกรรมใช้เสียงบริเวณหอพัก

Author: duangjitm/Wednesday, April 18, 2018/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือนิสิตงดกิจกรรมใช้เสียงบริเวณหอพัก ระหว่างวันที่ 1 - 22 พ.ค. 61 เนื่องจากเป็นช่วงสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560

Print

Number of views (151)/Comments (0)

x