ข่าวสาร

ตรวจสอบรถจักรยาน ภายในบริเวณหอพัก

ตรวจสอบรถจักรยาน ภายในบริเวณหอพัก

ศูนย์บริหารกิจการหอพัก ตรวจสอบรถจักรยานภายในบริเวณหอพัก พบรถจักรยานไม่ลงทะเบียน และลงทะเบียน แต่ไม่สามารถติดต่อนิสิตได้ รวม 329 คัน ในการนี้ให้เจ้าของรถจักรยาน ติดต่อกลับมาที่เบอร์โทรศัพท์ 037-395513 ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2561  (ในวันและเวลาทำการ) หากพ้นกำหนดศูนย์บริหารกิจการหอพัก จะส่งมอบรถจักรยานทั้งหมด ให้ส่วนพัฒนาความยั่งยืนต่อไป

Author: duangjitm/Sunday, July 15, 2018/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

[ตรวจสอบรถจักรยาน] ศูนย์บริหารกิจการหอพักได้ตรวจสอบรถจักรยานภายในบริเวณหอพัก พบรถจักรยาน ดังนี้

      1. ไม่ลงทะเบียน จำนวน 285 คัน คลิกดูรูปภาพและรายละเอียด

      2. ลงทะเบียน แต่ไม่สามารถติดต่อนิสิตได้ จำนวน 44 คัน คลิกดูรูปภาพและรายละเอียด

         รวมทั้งสิ้น จำนวน 329 คัน

       ในการนี้ให้เจ้าของรถจักรยานทั้ง 329 คัน ติดต่อกลับมาที่เบอร์โทรศัพท์ 037-395513 ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2561  (ในวันและเวลาทำการ) หากพ้นกำหนดศูนย์บริหารกิจการหอพัก จะส่งมอบรถจักรยานทั้งหมด ให้ส่วนพัฒนาความยั่งยืนต่อไป

Print

Number of views (1391)/Comments (0)

x