ข่าวสาร

กำหนดการจองห้องพัก นิสิตชั้นปีที่ 1

กำหนดการจองห้องพัก นิสิตชั้นปีที่ 1

รับสมัครนิสิตอยู่หอพัก ชั้นปีที่ 1 ทางเว็บไซต์ http://dormapp.swu.ac.th โดยนิสิตจะต้องรายงานตัวผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย (istart) ก่อนทำรายการจองห้องพัก ดังนี้

Wednesday, July 19, 2017/Author: duangjitm/Number of views (0)/Comments (0)/
Tags:

ประกาศด่วน เลื่อนเวลาการจองห้องพัก นิสิตชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560

เปลี่ยนเป็น  จองห้องพักแบบกลุ่ม เวลา 13.00-14.00 น.

                จองห้องพักแบบรายบุคคล เวลา 15.00-16.00 น.

ขออภัยในความไม่สะดวก

Tuesday, July 18, 2017/Author: duangjitm/Number of views (0)/Comments (0)/
Tags:

นิสิตที่เข้ามาช่วงกำลังปรับกู้ระบบ แล้วคลิกจองห้องได้ ทางหอพักต้องขอยกเลิก

นิสิตที่เข้ามาช่วงกำลังปรับกู้ระบบ แล้วคลิกจองห้องได้ ทางหอพักต้องขอยกเลิก เนื่องจากได้ประกาศเลื่อนเวลาไปแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามเวลาที่ประกาศเลื่อนไปแล้ว

Tuesday, July 18, 2017/Author: duangjitm/Number of views (2)/Comments (0)/
Tags:

ตรวจสอบรายชื่อก่อนจองห้องพัก วันที่ 18 กรกฏาคม 2560

นิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ปีการศึกษา 2560 ตรวจสอบรายชื่อก่อนจองห้องพัก จองห้องพักวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 แบบกลุ่ม จองห้องพักเวลา 09.00-10.00 น. แบบรายบุคคล จองห้องพักเวลา 11.00-12.00 น.

Sunday, July 16, 2017/Author: duangjitm/Number of views (0)/Comments (0)/
Tags:

แจ้งรายการปรับของเสียหาย ประจำปีการศึกษา 2559

แจ้งรายการปรับของเสียหาย และค่าประกันของเสียหายคงเหลือ ประจำปีการศึกษา 2559

Sunday, July 16, 2017/Author: duangjitm/Number of views (0)/Comments (0)/
Tags:
RSS
First13141516171819202122Last