Monday, June 28, 2021/Author: duangjitm/Number of views (1211)/Comments (0)/
Tags:
[การจองห้องพัก ปีการศึกษา 2564 สำหรับนิสิตใหม่]

[การจองห้องพัก ปีการศึกษา 2564 สำหรับนิสิตใหม่]

กำหนดการจองห้องพัก ปีการศึกษา 2564 สำหรับนิสิตรหัส 64 (นิสิตใหม่)
ผ่านทางเว็บไซต์จองห้องพัก  https://dormapp.swu.ac.th 
หมายเหตุ : ระบบจะเปิดให้ใช้บริการตามวันเวลาที่กำหนดครับ

Wednesday, June 9, 2021/Author: duangjitm/Number of views (3043)/Comments (0)/
Tags:
การจองห้องพัก ปีการศึกษา 2564 สำหรับนิสิตรุ่นพี่

การจองห้องพัก ปีการศึกษา 2564 สำหรับนิสิตรุ่นพี่

กำหนดการจองห้องพัก ปีการศึกษา 2564 สำหรับนิสิตรหัส 58 - 63 (รุ่นพี่)
ผ่านทางเว็บไซต์จองห้องพัก  https://dormapp.swu.ac.th
หมายเหตุ : ระบบจะเปิดให้ใช้บริการตามวันเวลาที่กำหนดครับ

Wednesday, June 9, 2021/Author: duangjitm/Number of views (1005)/Comments (0)/
Tags:
วันสุดท้ายของอยู่หอพัก ภาคการศึกษาที่ 2/2563

วันสุดท้ายของอยู่หอพัก ภาคการศึกษาที่ 2/2563

กำหนดการอยู่หอพักวันสุดท้าย ภาคการศึกษาที่ 2/2563 วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 ไม่เกินเวลา 12.00 น.

Monday, May 3, 2021/Author: duangjitm/Number of views (480)/Comments (0)/
Tags:
การจองห้องพัก ปีการศึกษา 2564 สำหรับนิสิตรหัส 58 - 63

การจองห้องพัก ปีการศึกษา 2564 สำหรับนิสิตรหัส 58 - 63

การส่งแบบฟอร์ม มี 2 แบบ แบบกลุ่ม จับกลุ่ม 4 คน หรือ แบบเดี่ยว 1 คน 

ส่งแบบฟอร์มที่ E-mail: duangjitm@g.swu.ac.th ระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2564

(นิสิตจะได้รับการตอบกลับ E-mail ภายใน 7 วันทำการ หากไม่ได้รับการตอบกลับ ติดต่อได้ที่ 0-3739-5520 ในวันทำการ)

Monday, May 3, 2021/Author: duangjitm/Number of views (3355)/Comments (0)/
Tags:
RSS
245678910Last