Update เอกสารรายงานตัวเข้าหอพัก [2/2564]

Update เอกสารรายงานตัวเข้าหอพัก [2/2564]

ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกราคม 2565

Monday, January 31, 2022/Author: duangjitm/Number of views (821)/Comments (0)/
Tags:
การรายงานตัวเข้าหอพัก [2/2564]

การรายงานตัวเข้าหอพัก [2/2564]

วันที่ 8-9 มกราคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น.

การรายงานตัวเข้าหอพัก [2/2564] วันที่ 8-9 มกราคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. นิสิตโปรดติดต่อประสานงานกับคณะ ก่อนเข้าพัก

Thursday, December 23, 2021/Author: duangjitm/Number of views (1660)/Comments (0)/
Tags:
ข้อกำหนดการเข้าพักสำหรับบัณฑิต

ข้อกำหนดการเข้าพักสำหรับบัณฑิต

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

Tuesday, December 7, 2021/Author: duangjitm/Number of views (613)/Comments (0)/
Tags:
จองห้องพัก พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563

จองห้องพัก พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563

เริ่มเปิดจองห้องพัก

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป เวลา 09.00 - 16.00 น. จนกว่าห้องจะเต็ม (รับจองเฉพาะในวันทำการ) จองห้องพักผ่านทางโทรศัพท์

Wednesday, November 10, 2021/Author: duangjitm/Number of views (900)/Comments (0)/
Tags:
ค่าบริการหอพัก ปีการศึกษา 2564

ค่าบริการหอพัก ปีการศึกษา 2564

#การชำระเงิน เจ้าหน้าที่ประจำอาคาร ให้ใบชำระเงิน และแจ้งวันที่ชำระเงิน หลังจากนิสิต รายงานตัวเข้าหอพักแล้ว

#วิธีการชำระเงิน ใช้แอปพลิเคชัน ของธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารอื่น สแกน Barcode หรือ QR Code บนใบชำระเงิน

Wednesday, July 14, 2021/Author: duangjitm/Number of views (5449)/Comments (0)/
Tags:
RSS
245678910Last