ขอความร่วมมือ นิสิตรุ่นพี่

ขอความร่วมมือ นิสิตรุ่นพี่

ขอความร่วมมือ นิสิตรุ่นพี่ ต้อนรับ ให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวก บริการช่วยขนของ ให้นิสิตรุ่นน้อง ในวันที่นิสิตรุ่นน้องเข้าหอพัก 
ระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2560

Friday, July 28, 2017/Author: duangjitm/Number of views (839)/Comments (0)/
Tags:
เตรียมของเข้าหอพัก นิสิตชั้นปีที่ 1

เตรียมของเข้าหอพัก นิสิตชั้นปีที่ 1

ของที่ต้องเตรียมเข้าหอ นิสิตชั้นปีที่ 1

Tuesday, July 25, 2017/Author: duangjitm/Number of views (0)/Comments (0)/
Tags:
กำหนดการเข้าหอพัก นิสิตชั้นปีที่ 1

กำหนดการเข้าหอพัก นิสิตชั้นปีที่ 1

โดยเข้าหอพักตามวันและเวลาที่กำหนดของแต่ละคณะ

ให้นิสิตนำใบสมัครเข้าพักอาศัยในหอพัก และหลักฐานการชำระค่าบริการหอพัก
เพื่อมารับกุญแจห้องพักที่เจ้าหน้าที่ประจำอาคาร โดยนิสิตจะต้องเข้าหอพักตามวันและเวลาดังนี้
 

Wednesday, July 19, 2017/Author: duangjitm/Number of views (0)/Comments (0)/
Tags:
กำหนดการจองห้องพัก นิสิตชั้นปีที่ 1

กำหนดการจองห้องพัก นิสิตชั้นปีที่ 1

รับสมัครนิสิตอยู่หอพัก ชั้นปีที่ 1 ทางเว็บไซต์ http://dormapp.swu.ac.th โดยนิสิตจะต้องรายงานตัวผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย (istart) ก่อนทำรายการจองห้องพัก ดังนี้

Wednesday, July 19, 2017/Author: duangjitm/Number of views (0)/Comments (0)/
Tags:

ประกาศด่วน เลื่อนเวลาการจองห้องพัก นิสิตชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560

เปลี่ยนเป็น  จองห้องพักแบบกลุ่ม เวลา 13.00-14.00 น.

                จองห้องพักแบบรายบุคคล เวลา 15.00-16.00 น.

ขออภัยในความไม่สะดวก

Tuesday, July 18, 2017/Author: duangjitm/Number of views (0)/Comments (0)/
Tags:
RSS
First2526272830323334Last