แจ้งกำหนดการเข้าหอพัก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

แจ้งกำหนดการเข้าหอพัก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ทั้งนี้นิสิตที่จะเข้าพักในหอพัก #ต้องปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกัน Covid 19 "อย่างเคร่งครัด"

Monday, December 21, 2020/Author: duangjitm/Number of views (1219)/Comments (0)/
Tags:

แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันและควบคุมโรค COVID-19

ประกาศส่วนกิจการหอพักนิสิต สำนักงานอธิการบดี เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตัวเมื่อกลับจากพื้นที่เสี่ยงเพื่อป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 ของบุคลากรและนิสิตภายในส่วนกิจการหอพักนิสิต

Monday, December 21, 2020/Author: duangjitm/Number of views (1177)/Comments (0)/
Tags:

คืนเงินค่าบริการหอพัก ปีการศึกษา 2/2562 [รอบที่ 9-10]

รายชื่อนิสิตขอคืนเงินค่าบริการหอพัก ปีการศึกษา 2/2562 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตรวจสอบรายชื่อ   รอบ 9  รอบ 10

Tuesday, September 22, 2020/Author: duangjitm/Number of views (1251)/Comments (0)/
Tags:

คืนเงินค่าบริการหอพัก ปีการศึกษา 2/2562 [รอบที่ 6-8]

รายชื่อนิสิตขอคืนเงินค่าบริการหอพัก ปีการศึกษา 2/2562 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตรวจสอบรายชื่อ  รอบ 6  รอบ 7  รอบ 8

Wednesday, September 9, 2020/Author: duangjitm/Number of views (1371)/Comments (0)/
Tags:
การจองห้องพัก พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

การจองห้องพัก พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

เริ่มเปิดจองห้องพักผ่านทางโทรศัพท์ วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 9.00 - 16.00 น. จนห้องเต็ม
โดยผู้เข้าพักต้องเป็นบัณฑิต และมีรายชื่อเข้าพัก 3 คนต่อห้อง เข้าพักตามเพศแยก ชาย-หญิง
ห้องพักมีจำนวนจำกัด เนื่องจากอยู่ระหว่างเปิดภาคการศึกษา และช่วงที่ยังคงมาตรการ COVID-19 

รายละเอียดการจองห้องพัก   รายละเอียดการเข้าพัก

Wednesday, September 9, 2020/Author: duangjitm/Number of views (860)/Comments (0)/
Tags:
RSS
123468910Last