ข่าวสาร

การจองห้องพักของนิสิตรุ่นพี่ รอบที่ 2 ห้องพักเต็มแล้ว

การจองห้องพักของนิสิตรุ่นพี่ รอบที่ 2 ห้องพักเต็มแล้ว

การจองห้องพักของนิสิตรุ่นพี่ รอบที่ 2 ในวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 ห้องพักเต็มแล้ว

Tuesday, August 7, 2018/Author: duangjitm/Number of views (691)/Comments (0)/
Tags:
รุ่นพี่ จองห้องพักรอบที่ 2

รุ่นพี่ จองห้องพักรอบที่ 2

รุ่นพี่ จองห้องพักรอบที่ 2 โทรศัพท์จองได้ที่เบอร์ 098-8018754 เริ่มเปิดจอง วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. (จนห้องพักเต็ม) นิสิตหญิง จำนวน 8 ที่ อาคาร 1 นิสิตชาย จำนวน 50 ที่ อาคาร 2

Sunday, August 5, 2018/Author: duangjitm/Number of views (513)/Comments (0)/
Tags:
Wednesday, July 25, 2018/Author: duangjitm/Number of views (628)/Comments (0)/
Tags:
กำหนดการเข้าหอพัก ของนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

กำหนดการเข้าหอพัก ของนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ให้นิสิตนำใบสมัครเข้าพักอาศัยในหอพักพร้อมติดรูปถ่าย 1 ใบ และหลักฐานการชำระค่าบริการหอพัก !! อย่าลืมนำบัตรประชาชนตัวจริงมาด้วย เพื่อมารับกุญแจห้องพักที่เจ้าหน้าที่ประจำอาคาร โดยนิสิตจะต้องเข้าหอพักตามวันและเวลา ดังนี้

Tuesday, July 24, 2018/Author: duangjitm/Number of views (3657)/Comments (0)/
Tags:
เตรียมของเข้าหอพัก นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

เตรียมของเข้าหอพัก นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

สิ่งของที่ต้องเตรียมเข้าหอพัก ของนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

Tuesday, July 24, 2018/Author: duangjitm/Number of views (2391)/Comments (0)/
Tags:
RSS
12345678910Last