ติดต่อสำนักงานบริหารกิจการหอพัก โทร 037-395508 โทรสาร 037-395349  ***ขณะนี้เว็บไซต์อยู่ระหว่างการปรับปรุง***

ติดต่อสำนักงาน 037-395508

ระบบจองห้องพัก
รอบรั้ว มศว      
รอบรั้ว หอพัก              
FACEBOOK               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าว/ประชาสัมพันธ์
 

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
 
นิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ปีการศึกษา 2559
 
ค่าประกันของเสียหาย
 
ข่าวประกวด / สอบราคา
 

Copyright 2011 by My Website