การจองห้องพัก ของนิสิตชั้นปีที่ 2-6

 

 

 

ตรวจสอบรายชื่อก่อนจองคิว นิสิตรหัส 58-63 (รุ่นพี่) ปีการศึกษา 2564

ตรวจสอบรายชื่อแบบเดี่ยว    ตรวจสอบรายชื่อแบบกลุ่ม

จองคิว วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564

เวลา 09.00-10.00 น. แบบเดี่ยว นิสิตชายและหญิง

เวลา 11.00-12.00 น. แบบกลุ่ม นิสิตชาย

เวลา 13.00-14.00 น. แบบกลุ่ม นิสิตหญิง