การจองห้องพัก ของนิสิตชั้นปีที่ 2-6 ปีการศึกษา 2562

*****รายชื่อจะประกาศ เดือนมิถุนายน 2562******

วิธีการค้นหารายชื่อ กด Ctrl+f และกรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหา

1. รายชื่อนิสิตที่ผ่าน คือ รายชื่อของนิสิตที่สามารถเข้าแข่งขันจองห้องพักผ่านระบบออนไลน์ได้ ในวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 

  • ตรวจสอบรายชื่อแบบกลุ่ม  จองห้องพัก เวลา 9.00 – 10.00 น.

  • ตรวจสอบรายชื่อแบบรายบุคคล จองห้องพัก เวลา 13.00 -14.00 น.

 2. รายชื่อนิสิตที่ไม่ผ่าน คือ รายชื่อของนิสิตที่ไม่สามารถเข้าแข่งขันจองห้องพักผ่านระบบออนไลน์ได้ 

  • ตรวจสอบรายชื่อ 

 

สำหรับ Website จองห้องพักจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง