การให้บริการและสวัสดิการภายในหอพัก

     1. อุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้องพัก ( 1 คน ต่อ 1 ชุด )  ได้แก่ เตียง ที่นอน ตู้เสื้อผ้า โต๊ะอ่านหนังสือ เก้าอี้  
     2. บริการต่าง ๆ ภายในหอพัก ได้แก่

 • ห้องอ่านหนังสือ  
 • ห้องดูโทรทัศน์
 • ห้องประกอบพิธีทางศาสนา (พุทธ คริสต์ อิสลาม)  
 • ห้องน้ำรวมและห้องน้ำในตัว  
 • โรงอาหาร
 • ร้านสะดวกซื้อ
 • ร้านทำผม
 • ร้านถ่ายเอกสาร
 • เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (BluePay)
 • ตู้บริการน้ำดื่มผ่านเครื่องกรองทุกหอพัก  
 • ระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wireless LAN)
 • ระบบเสียงตามสายทุกอาคาร
 • เครื่องแสกนเข้าออกประตู
 • เครื่องซักผ้า
 • ระบบกล้องวงจรปิด
 • ตู้เติมเงินออนไลน์
 • มีเครื่องดับเพลิงทุกชั้น และสัญญาณไฟฉุกเฉินภายในหอพักทุกชั้นทุกอาคาร
 • บันไดหนีไฟ บันไดกลาง 
 • มีบริการซัก อบ รีด ประจำหอพัก บริการทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์  
 • มีบริการให้คำปรึกษาแก่นิสิต อีกทั้งมีโครงการ/กิจกรรมเสริมทักษะในด้านต่าง ๆ ด้านประเพณีและจริยธรรม ด้านกีฬา ด้านบำเพ็ญประโยชน์

     3. บริการการเบิก - จ่ายยาและเวชภัณฑ์ หอพักนิสิตมียาสามัญประจำบ้านไว้บริการนิสิตที่เจ็บป่วยโดยขอรับบริการได้ที่ห้องสำนักงานในอาคาร สำนักงานย่อย ประจำหอพักแต่ละอาคารที่นิสิตพักอาศัยอยู่ โดยการเบิก – จ่ายยาและเวชภัณฑ์ นิสิตจะสามามารถขอเบิกยาได้ตามอาการที่นิสิตป่วยเท่านั้น ในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่หอพักได้ทุกหอพัก และมีบริการรถรับ – ส่งไปยังโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดโดยไม่คิดค่าบริการ
     4. บริการดูแลและรักษาความสะอาด หอพักนิสิตแต่ละอาคารหอพัก มีพนักงานทำความสะอาดประจำหอพักละ 2 – 5 คน โดยรับผิดชอบทำความสะอาด พื้นที่นอกห้องพัก ระเบียง ห้องน้ำรวมและบริเวณรอบหอพักทุกวันโดยไม่เว้นวันหยุด โดยการจ้างแม่บ้านจากบริษัทเอกชน 
     5. บริการรักษาความปลอดภัย หอพักจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำหอพักจากองค์การทหารผ่านศึกฯ โดยประจำหอพักแต่ละอาคารหอพักละ 2 คน และจุดอื่นๆ โดยรอบหอพัก แบ่งเป็น 2 ผลัด กลางวันและกลางคืน ตลอด 24 ชั่วโมง และมีการจัดเวรเจ้าหน้าที่ตรวจดูแลตั้งแต่เวลา 00.00 – 05.00 น. ทุกคืน