หอพักนิสิตอาคาร 1 สำหรับนิสิตหญิง ประเภทห้องพักพัดลมห้องน้ำรวม 

 

 

 

หอพักนิสิตอาคาร 2 สำหรับนิสิตชาย ประเภทห้องพักพัดลมห้องน้ำรวม

 

 

หอพักนิสิตอาคาร 5 สำหรับนิสิตหญิง

ประเภทห้องพักพัดลม และปรับอากาศ ห้องน้ำในตัว