หอพักนิสิตอาคาร 1

สำหรับนิสิตหญิง ห้องพักพัดลมห้องน้ำรวม 

 

 

 

 

หอพักนิสิตอาคาร 2 

สำหรับนิสิตชาย ห้องพักพัดลมห้องน้ำรวม

 

หอพักนิสิตอาคาร 3 

สำหรับนิสิตชาย ห้องพักปรับอากาศห้องน้ำรวม

 

 

 

 

หอพักนิสิตอาคาร 4 สำหรับนิสิตชาย 

ชั้น 1 - 3 ห้องพักพัดลมห้องน้ำรวม 

ชั้น 4 - 5 ห้องพักปรับอากาศห้องน้ำรวม 

 

หอพักนิสิตอาคาร 5 

สำหรับนิสิตหญิง ห้องพักพัดลมและปรับอากาศ ห้องน้ำในตัว

 

หอพักนิสิตอาคาร 6 สำหรับนิสิตหญิง

ห้องพักปรับอากาศ ห้องน้ำในตัว

 

หอพักนิสิตอาคาร 7 สำหรับนิสิตหญิง

ห้องพักปรับอากาศ ห้องน้ำในตัว

 

หอพักนิสิตอาคาร 8 สำหรับนิสิตหญิง

ห้องพักพัดลม ห้องน้ำในตัว

 

หอพักนิสิตอาคาร 9 สำหรับนิสิตหญิง

ห้องพักพัดลม ห้องน้ำในตัว

 

หอพักนิสิตอาคาร 10 สำหรับนิสิตหญิง

ห้องพักปรับอากาศ ห้องน้ำในตัว

 

หอพักนิสิตอาคาร 11 สำหรับนิสิตหญิง

ห้องพักปรับอากาศ ห้องน้ำในตัว