ค่าบริการหอพัก ปีการศึกษา 2564

ค่าบริการหอพัก ปีการศึกษา 2564

#การชำระเงิน เจ้าหน้าที่ประจำอาคาร ให้ใบชำระเงิน และแจ้งวันที่ชำระเงิน หลังจากนิสิต รายงานตัวเข้าหอพักแล้ว

#วิธีการชำระเงิน ใช้แอปพลิเคชัน ของธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารอื่น สแกน Barcode หรือ QR Code บนใบชำระเงิน

Wednesday, July 14, 2021/Author: duangjitm/Number of views (1637)/Comments (0)/
Tags:
Friday, July 2, 2021/Author: duangjitm/Number of views (1250)/Comments (0)/
Tags:
Monday, June 28, 2021/Author: duangjitm/Number of views (1033)/Comments (0)/
Tags:
[การจองห้องพัก ปีการศึกษา 2564 สำหรับนิสิตใหม่]

[การจองห้องพัก ปีการศึกษา 2564 สำหรับนิสิตใหม่]

กำหนดการจองห้องพัก ปีการศึกษา 2564 สำหรับนิสิตรหัส 64 (นิสิตใหม่)
ผ่านทางเว็บไซต์จองห้องพัก  https://dormapp.swu.ac.th 
หมายเหตุ : ระบบจะเปิดให้ใช้บริการตามวันเวลาที่กำหนดครับ

Wednesday, June 9, 2021/Author: duangjitm/Number of views (2248)/Comments (0)/
Tags:
การจองห้องพัก ปีการศึกษา 2564 สำหรับนิสิตรุ่นพี่

การจองห้องพัก ปีการศึกษา 2564 สำหรับนิสิตรุ่นพี่

กำหนดการจองห้องพัก ปีการศึกษา 2564 สำหรับนิสิตรหัส 58 - 63 (รุ่นพี่)
ผ่านทางเว็บไซต์จองห้องพัก  https://dormapp.swu.ac.th
หมายเหตุ : ระบบจะเปิดให้ใช้บริการตามวันเวลาที่กำหนดครับ

Wednesday, June 9, 2021/Author: duangjitm/Number of views (871)/Comments (0)/
Tags:
RSS
1345678910Last