ข่าวสาร

ขั้นตอนการขอคืนเงินค่าบริการหอพัก ภาคเรียนที่ 2/2562 จากผลกระทบ การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

ขั้นตอนการขอคืนเงินค่าบริการหอพัก ภาคเรียนที่ 2/2562 จากผลกระทบ การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

โปรดดำเนินการตามขั้นตอน ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 037-395502 , 037-395514

Thursday, June 25, 2020/Author: duangjitm/Number of views (1227)/Comments (0)/
Tags:
จองห้องพัก สอบขอขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพพยาบาล

จองห้องพัก สอบขอขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพพยาบาล

ติดต่อสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ อาคารบริการกลาง : 037-395520  อาคารย่อย 5.5 : 037-395503

Thursday, June 25, 2020/Author: duangjitm/Number of views (249)/Comments (0)/
Tags:
ชมภาพตัวอย่างหอพัก นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ชมภาพตัวอย่างหอพัก นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

เพื่อป้องกันการเสี่ยงแพร่ระบาดของไวรัส Covid 19 และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่นิสิต ผู้ปกครองที่ไม่สะดวกเดินทางมาเยี่ยมชมหอพักได้ นิสิตผู้ปกครองสามารถเข้าไปชมภาพตัวอย่างหอพักได้ที่เว็บไซต์หอพัก

Thursday, May 21, 2020/Author: duangjitm/Number of views (3330)/Comments (0)/
Tags:
การคืนกุญแจห้องพัก

การคืนกุญแจห้องพัก

นิสิตที่ได้ทำเรื่องออกจากหอพักแล้ว แต่ยังไม่ได้คืนกุญแจห้องพัก นิสิตสามารถคืนกุญแจห้องพัก ได้ทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 31 พ.ค. 63

Thursday, May 21, 2020/Author: duangjitm/Number of views (321)/Comments (0)/
Tags:
Thursday, May 21, 2020/Author: duangjitm/Number of views (1107)/Comments (0)/
Tags:
RSS
1345678910Last