ข่าวสาร

รายการปรับของเสียหาย ประจำปีการศึกษา 2562

แจ้งรายการปรับของเสียหาย และค่าประกันของเสียหายคงเหลือ ประจำปีการศึกษา 2562 อ่านรายละเอียด

Friday, July 10, 2020/Author: duangjitm/Number of views (268)/Comments (0)/
Tags:
Thursday, July 9, 2020/Author: duangjitm/Number of views (1162)/Comments (0)/
Tags:
ขั้นตอนการขอคืนเงินค่าบริการหอพัก ภาคเรียนที่ 2/2562 จากผลกระทบ การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

ขั้นตอนการขอคืนเงินค่าบริการหอพัก ภาคเรียนที่ 2/2562 จากผลกระทบ การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

โปรดดำเนินการตามขั้นตอน ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 037-395502 , 037-395514

Thursday, June 25, 2020/Author: duangjitm/Number of views (2701)/Comments (0)/
Tags:
จองห้องพัก สอบขอขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพพยาบาล

จองห้องพัก สอบขอขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพพยาบาล

ติดต่อสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ อาคารบริการกลาง : 037-395520  อาคารย่อย 5.5 : 037-395503

Thursday, June 25, 2020/Author: duangjitm/Number of views (368)/Comments (0)/
Tags:
ชมภาพตัวอย่างหอพัก นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ชมภาพตัวอย่างหอพัก นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

เพื่อป้องกันการเสี่ยงแพร่ระบาดของไวรัส Covid 19 และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่นิสิต ผู้ปกครองที่ไม่สะดวกเดินทางมาเยี่ยมชมหอพักได้ นิสิตผู้ปกครองสามารถเข้าไปชมภาพตัวอย่างหอพักได้ที่เว็บไซต์หอพัก

Thursday, May 21, 2020/Author: duangjitm/Number of views (3948)/Comments (0)/
Tags:
RSS
135678910Last