การขอคืนค่าประกันความเสียหายและมัดจำกุญแจ

การขอคืนค่าประกันความเสียหายและมัดจำกุญแจ

เริ่มส่งเอกสารวันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

Wednesday, February 24, 2021/Author: duangjitm/Number of views (4284)/Comments (0)/
Tags:

ตรวจสอบรายชื่อ เงินคงเหลือค่าประกันความเสียหายและมัดจำกุญแจ

สำหรับนิสิต(ที่ไม่ได้อยู่หอพักแล้ว) สามารถนำจำนวนเงินดังเอกสารแนบ กรอกลงในแบบขอคืนเงินค่าประกันความเสียหายฯ ทั้งนี้นิิสิตที่พักอยู่ในหอพักปัจจุบัน ยังไม่ต้องทำขอคืนเงินค่าประกันความเสียหายฯ

Wednesday, February 24, 2021/Author: duangjitm/Number of views (513)/Comments (0)/
Tags:
Wednesday, February 24, 2021/Author: duangjitm/Number of views (404)/Comments (0)/
Tags:

วันสุดท้ายของการอยู่หอพัก ภาคเรียนที่ 2/2563

ประกาศส่วนกิจการหอพักนิสิต สำนักงานอธิการบดี 
วันสุดท้ายของการอยู่หอพัก ภาคเรียนที่ 2/2563 วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 ไม่เกินเวลา 12.00 น.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Wednesday, February 24, 2021/Author: duangjitm/Number of views (359)/Comments (0)/
Tags:
การขอคืนเงินค่าบริการหอพัก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

การขอคืนเงินค่าบริการหอพัก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

จากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 (รอบเก็บตก)

สำหรับนิสิตที่ยังไม่ได้ทำเรื่องขอคืนเงินค่าบริการหอพัก ภาคเรียนที่ 2/2562  ในรอบแรกนั้น หอพักได้เปิดให้นิสิตสามารถส่งเอกสารได้อีกครั้ง โดยดำเนินการตามขั้นตอน

Friday, January 15, 2021/Author: duangjitm/Number of views (2240)/Comments (0)/
Tags:
RSS
123578910Last