การขอคืนเงินค่าบริการหอพัก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

การขอคืนเงินค่าบริการหอพัก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

จากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 (รอบเก็บตก)

Author: duangjitm/Friday, January 15, 2021/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

การขอคืนเงินค่าบริการหอพัก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 (รอบเก็บตก)

สำหรับนิสิตที่ยังไม่ได้ทำเรื่องขอคืนเงินค่าบริการหอพัก ภาคเรียนที่ 2/2562  ในรอบแรกนั้น หอพักได้เปิดให้นิสิตสามารถส่งเอกสารได้อีกครั้ง โดยดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

1. ดาวน์โหลดฟอร์มแบบคำร้องขอคืนเงินค่าบริการหอพัก คลิก

2. เอกสารประกอบใช้ สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาหน้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ของตัวเองเท่านั้น และเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง 
3. ส่งเอกสารมาที่หอพัก (ตามที่อยู่ในภาพ)
4. ส่งเอกสารทั้งหมดภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 (หากพ้นกำหนดนี้ไปถือว่านิสิตไม่ประสงค์จะรับเงินค่าหอพักคืน)


*หมายเหตุ : การเซ็นเอกสาร ทั้งในใบคำร้องและเซ็นสำเนาต่าง ๆ จำเป็นต้องเซ็นสดโดยใช้ปากกาสีน้ำเงินเท่านั้น (ไม่เซ็นผ่านแอปพลิเคชันหรือผ่านสมาร์ทโฟน)
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 037-395508, 037-395502 , 037-395514

Print

Number of views (2204)/Comments (0)