ข่าวสาร

จองห้องพัก พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563 Read more

จองห้องพัก พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563

เริ่มเปิดจองห้องพัก

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป เวลา 09.00 - 16.00 น. จนกว่าห้องจะเต็ม (รับจองเฉพาะในวันทำการ) จองห้องพักผ่านทางโทรศัพท์

[การจองห้องพัก ปีการศึกษา 2564 สำหรับนิสิตใหม่] Read more

[การจองห้องพัก ปีการศึกษา 2564 สำหรับนิสิตใหม่]

กำหนดการจองห้องพัก ปีการศึกษา 2564 สำหรับนิสิตรหัส 64 (นิสิตใหม่)
ผ่านทางเว็บไซต์จองห้องพัก  https://dormapp.swu.ac.th 
หมายเหตุ : ระบบจะเปิดให้ใช้บริการตามวันเวลาที่กำหนดครับ

ค่าบริการหอพัก ปีการศึกษา 2564 Read more

ค่าบริการหอพัก ปีการศึกษา 2564

#การชำระเงิน เจ้าหน้าที่ประจำอาคาร ให้ใบชำระเงิน และแจ้งวันที่ชำระเงิน หลังจากนิสิต รายงานตัวเข้าหอพักแล้ว

#วิธีการชำระเงิน ใช้แอปพลิเคชัน ของธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารอื่น สแกน Barcode หรือ QR Code บนใบชำระเงิน

RSS
1345Last

ชมหอพัก