ข่าวสาร

การขอคืนเงินค่าบริการหอพัก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 Read more

การขอคืนเงินค่าบริการหอพัก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

สำหรับนิสิตที่ยังไม่ได้ทำเรื่องขอคืนเงินค่าบริการหอพัก ภาคเรียนที่ 2/2562  ในรอบแรกนั้น หอพักได้เปิดให้นิสิตสามารถส่งเอกสารได้อีกครั้ง โดยดำเนินการตามขั้นตอน

คืนเงินค่าบริการหอพัก ปีการศึกษา 2/2562 [รอบที่ 9-10] Read more

คืนเงินค่าบริการหอพัก ปีการศึกษา 2/2562 [รอบที่ 9-10]

รายชื่อนิสิตขอคืนเงินค่าบริการหอพัก ปีการศึกษา 2/2562 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตรวจสอบรายชื่อ   รอบ 9  รอบ 10

คืนเงินค่าบริการหอพัก ปีการศึกษา 2/2562 [รอบที่ 6-8] Read more

คืนเงินค่าบริการหอพัก ปีการศึกษา 2/2562 [รอบที่ 6-8]

รายชื่อนิสิตขอคืนเงินค่าบริการหอพัก ปีการศึกษา 2/2562 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตรวจสอบรายชื่อ  รอบ 6  รอบ 7  รอบ 8

การจองห้องพัก พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 Read more

การจองห้องพัก พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

เริ่มเปิดจองห้องพักผ่านทางโทรศัพท์ วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 9.00 - 16.00 น. จนห้องเต็ม
โดยผู้เข้าพักต้องเป็นบัณฑิต และมีรายชื่อเข้าพัก 3 คนต่อห้อง เข้าพักตามเพศแยก ชาย-หญิง
ห้องพักมีจำนวนจำกัด เนื่องจากอยู่ระหว่างเปิดภาคการศึกษา และช่วงที่ยังคงมาตรการ COVID-19 

รายละเอียดการจองห้องพัก   รายละเอียดการเข้าพัก

RSS
First357Last

ชมหอพัก