ข่าวสาร

ขอเชิญชวนนิสิตหอพักเข้าร่วมประกวด “ห้องพักสะอาด”

duangjitm 0 160

ผู้ชนะการประกวด จะได้รับยกเว้น ค่าบริการหอพัก 1 เดือน/คน พร้อมเกียรติบัตร พิเศษ รางวัลชมเชย ห้องละ 1,000 บาท สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 ม.ค. 63 ที่จนท.หอพักของตนเอง

ขอเชิญชวนนิสิตหอพักเข้าร่วมประกวด “เต้น COVER” COVER DANCE DORM SWU CONTEST 2020

duangjitm 0 186

ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 ม.ค. 63 ที่อาคาร 9.5 และอาคาร 11 ( รับเพียง 10 ทีมเท่านั้น)

นิสิตรายงานตัวเข้าหอพัก ภาคเรียนที่ 2/2562

duangjitm 0 1532

นิสิตเข้าหอพัก ระหว่างวันที่ 4 – 5 มกราคม 2563 เวลา 9.00 – 18.00 น.
โปรดแสดงหลักฐานการชำระค่าบริการหอพัก ในวันที่เข้าหอพัก

ปฏิทินหอพัก นิสิตชั้นปีที่ 2-6 ปีการศึกษา 2562

duangjitm 0 1247

นิสิตเข้าหอพัก วันที่ 10-12 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-18.00 น. 
กรุณาชำระค่าบริการหอพัก ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2562
 

แผนที่การเดินรถและจุดจอดรถ ของนิสิตใหม่และผู้ปกครอง

duangjitm 0 1293

แผนที่การเดินรถและจุดจอดรถ ของสิตใหม่และผู้ปกครอง ในวันรายงานตัวเข้าหอพัก ระหว่างวันที่ 27-30 กรกฎาคม 2562

ตรวจสอบรายชื่อก่อนจองห้องพัก นิสิตชั้นปีที่ 2-6 ปีการศึกษา 2562

duangjitm 0 3086

นิสิตชั้นปีที่ 2-6 ปีการศึกษา 2562 ตรวจสอบรายชื่อก่อนจองห้องพัก จองห้องพักผ่านระบบออนไลน์ ในวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 ที่ http://dormapp.swu.ac.th

งดใช้ระบบจองห้องพักออนไลน์ วันที่ 10-11 มิถุนายน 2562

duangjitm 0 712

 ขอความร่วมมือนิสิต  งดใช้ระบบจองห้องพักออนไลน์ วันที่  10-11 มิถุนายน 2562  

RSS
12345678910Last