ข่าวสาร

คืนเงินค่าบริการหอพัก (รอบเก็บตก) ครั้งที่ 1 Read more

คืนเงินค่าบริการหอพัก (รอบเก็บตก) ครั้งที่ 1

ประกาศรายชื่อนิสิตขอคืนเงินค่าบริการหอพัก ปีการศึกษา 2/2562 จากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 (รอบเก็บตก) ครั้งที่ 1 ตรวจสอบรายชื่อ 

RSS
135Last

ชมหอพัก