ข่าวสาร

วันสุดท้ายของการอยู่หอพัก ภาคเรียนที่ 2/2563 Read more

วันสุดท้ายของการอยู่หอพัก ภาคเรียนที่ 2/2563

ประกาศส่วนกิจการหอพักนิสิต สำนักงานอธิการบดี 
วันสุดท้ายของการอยู่หอพัก ภาคเรียนที่ 2/2563 วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 ไม่เกินเวลา 12.00 น.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

หลักเกณฑ์การคืนเงินค่าประกันความเสียหายและค่ามัดจำกุญแจ และอัตราเรียกเก็บกรณีครุภัณฑ์ วัสดุ และอุปกรณ์ประจำอาคารชำรุดเสียหาย Read more

หลักเกณฑ์การคืนเงินค่าประกันความเสียหายและค่ามัดจำกุญแจ และอัตราเรียกเก็บกรณีครุภัณฑ์ วัสดุ และอุปกรณ์ประจำอาคารชำรุดเสียหาย

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ส่วนกิจการหอพักนิสิต สำนักงานอธิการบดี อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

RSS
First246Last

ชมหอพัก