การเข้ามาติดต่อ หอพักนิสิต

การเข้ามาติดต่อ หอพักนิสิต

ในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Author: duangjitm/Friday, April 16, 2021/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

1. นิสิตเตรียมไทม์ไลน์มาส่งที่เจ้าหน้าที่ประจำอาคาร

นับตั้งแต่วันที่ออกจากหอพัก จนถึงวันที่กลับมาหอพัก

2. นิสิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่เจ้าหน้าที่ประจำอาคาร

เวลาทำการ 08.30-16.30 น.

อาคาร 1 - 2 หมายเลขโทรศัพท์ 037-395351-2

อาคาร 3 - 4 หมายเลขโทรศัพท์ 037-395353

อาคาร 5 - 6 หมายเลขโทรศัพท์ 037-395503

อาคาร 7 - 8 หมายเลขโทรศัพท์ 037-395513

อาคาร 9 - 10 หมายเลขโทรศัพท์ 037-395515

อาคาร 11 หมายเลขโทรศัพท์ 037-395516

3. หากมีประกาศเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์โควิด

จะพิจารณาเป็นรายบุคคล เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Print

Number of views (1079)/Comments (0)