คืนเงินค่าบริการหอพัก (รอบเก็บตก) ครั้งที่ 1

Author: duangjitm/Monday, March 8, 2021/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนิสิตขอคืนเงินค่าบริการหอพัก ปีการศึกษา 2/2562 จากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 (รอบเก็บตก) ครั้งที่ 1 ตรวจสอบรายชื่อ 

Print

Number of views (404)/Comments (0)