วันสุดท้ายของการอยู่หอพัก ภาคเรียนที่ 2/2563

Author: duangjitm/Wednesday, February 24, 2021/Categories: ข่าวประกาศ

ประกาศส่วนกิจการหอพักนิสิต สำนักงานอธิการบดี 
วันสุดท้ายของการอยู่หอพัก ภาคเรียนที่ 2/2563 วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 ไม่เกินเวลา 12.00 น.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Print

Number of views (339)/Comments (0)