ตรวจสอบรายชื่อ เงินคงเหลือค่าประกันความเสียหายและมัดจำกุญแจ

สำหรับนิสิต(ที่ไม่ได้อยู่หอพักแล้ว) สามารถนำจำนวนเงินดังเอกสารแนบ กรอกลงในแบบขอคืนเงินค่าประกันความเสียหายฯ ทั้งนี้นิิสิตที่พักอยู่ในหอพักปัจจุบัน ยังไม่ต้องทำขอคืนเงินค่าประกันความเสียหายฯ

Author: duangjitm/Wednesday, February 24, 2021/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

สำหรับนิสิต(ที่ไม่ได้อยู่หอพักแล้ว) สามารถนำจำนวนเงินดังเอกสารแนบ กรอกลงในแบบขอคืนเงินค่าประกันความเสียหายฯ ทั้งนี้นิิสิตที่พักอยู่ในหอพักปัจจุบัน ยังไม่ต้องทำขอคืนเงินค่าประกันความเสียหายฯ

คลิกตรวจสอบรายชื่อ

Print

Number of views (491)/Comments (0)