ข่าวสาร

การคืนกุญแจห้องพัก

การคืนกุญแจห้องพัก

นิสิตที่ได้ทำเรื่องออกจากหอพักแล้ว แต่ยังไม่ได้คืนกุญแจห้องพัก นิสิตสามารถคืนกุญแจห้องพัก ได้ทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 31 พ.ค. 63

Thursday, May 21, 2020/Author: duangjitm/Number of views (420)/Comments (0)/
Tags:
Thursday, May 21, 2020/Author: duangjitm/Number of views (1266)/Comments (0)/
Tags:
ขั้นตอนการจองห้องพัก ของนิสิตชั้นปีที่ 2-6  ปีการศึกษา 2563

ขั้นตอนการจองห้องพัก ของนิสิตชั้นปีที่ 2-6 ปีการศึกษา 2563

ส่งแบบฟอร์มทาง E-mail : duangjitm@g.swu.ac.th ระหว่างวันที่ 1-31 พ.ค. 63

Friday, April 24, 2020/Author: duangjitm/Number of views (5251)/Comments (0)/
Tags:
ขอเชิญชวนนิสิตหอพักเข้าร่วมประกวด “ห้องพักสะอาด”

ขอเชิญชวนนิสิตหอพักเข้าร่วมประกวด “ห้องพักสะอาด”

ผู้ชนะการประกวด จะได้รับยกเว้น ค่าบริการหอพัก 1 เดือน/คน พร้อมเกียรติบัตร พิเศษ รางวัลชมเชย ห้องละ 1,000 บาท สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 ม.ค. 63 ที่จนท.หอพักของตนเอง

Wednesday, January 29, 2020/Author: duangjitm/Number of views (447)/Comments (0)/
Tags:
ขอเชิญชวนนิสิตหอพักเข้าร่วมประกวด “เต้น COVER”  COVER DANCE DORM SWU CONTEST 2020

ขอเชิญชวนนิสิตหอพักเข้าร่วมประกวด “เต้น COVER” COVER DANCE DORM SWU CONTEST 2020

ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 ม.ค. 63 ที่อาคาร 9.5 และอาคาร 11 ( รับเพียง 10 ทีมเท่านั้น)

Wednesday, January 29, 2020/Author: duangjitm/Number of views (455)/Comments (0)/
Tags:
RSS
124678910Last