การจองห้องพัก ปีการศึกษา 2564 สำหรับนิสิตรหัส 58 - 63

การจองห้องพัก ปีการศึกษา 2564 สำหรับนิสิตรหัส 58 - 63

การส่งแบบฟอร์ม มี 2 แบบ แบบกลุ่ม จับกลุ่ม 4 คน หรือ แบบเดี่ยว 1 คน 

ส่งแบบฟอร์มที่ E-mail: duangjitm@g.swu.ac.th ระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2564

(นิสิตจะได้รับการตอบกลับ E-mail ภายใน 7 วันทำการ หากไม่ได้รับการตอบกลับ ติดต่อได้ที่ 0-3739-5520 ในวันทำการ)

Monday, May 3, 2021/Author: duangjitm/Number of views (3844)/Comments (0)/
Tags:

คืนเงินค่าบริการหอพัก (รอบสุดท้าย)

ประกาศรายชื่อนิสิตขอคืนเงินค่าบริการหอพัก ปีการศึกษา 2/2562 จากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 (รอบสุดท้าย) คลิกตรวจสอบรายชื่อ

Wednesday, April 28, 2021/Author: duangjitm/Number of views (418)/Comments (0)/
Tags:
การเข้ามาติดต่อ หอพักนิสิต

การเข้ามาติดต่อ หอพักนิสิต

ในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Friday, April 16, 2021/Author: duangjitm/Number of views (1044)/Comments (0)/
Tags:
มาตรการและแนวทางในการดำเนินงานภายในหอพักนิสิต

มาตรการและแนวทางในการดำเนินงานภายในหอพักนิสิต

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Friday, April 16, 2021/Author: duangjitm/Number of views (424)/Comments (0)/
Tags:

คืนเงินค่าบริการหอพัก (รอบเก็บตก) ครั้งที่ 1

ประกาศรายชื่อนิสิตขอคืนเงินค่าบริการหอพัก ปีการศึกษา 2/2562 จากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 (รอบเก็บตก) ครั้งที่ 1 ตรวจสอบรายชื่อ 

Monday, March 8, 2021/Author: duangjitm/Number of views (389)/Comments (0)/
Tags:
RSS
124678910Last