ตรวจสอบรายชื่อ เงินคงเหลือค่าประกันความเสียหายและมัดจำกุญแจ

สำหรับนิสิต(ที่ไม่ได้อยู่หอพักแล้ว) สามารถนำจำนวนเงินดังเอกสารแนบ กรอกลงในแบบขอคืนเงินค่าประกันความเสียหายฯ ทั้งนี้นิิสิตที่พักอยู่ในหอพักปัจจุบัน ยังไม่ต้องทำขอคืนเงินค่าประกันความเสียหายฯ

Wednesday, February 24, 2021/Author: duangjitm/Number of views (367)/Comments (0)/
Tags:
Wednesday, February 24, 2021/Author: duangjitm/Number of views (250)/Comments (0)/
Tags:

วันสุดท้ายของการอยู่หอพัก ภาคเรียนที่ 2/2563

ประกาศส่วนกิจการหอพักนิสิต สำนักงานอธิการบดี 
วันสุดท้ายของการอยู่หอพัก ภาคเรียนที่ 2/2563 วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 ไม่เกินเวลา 12.00 น.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Wednesday, February 24, 2021/Author: duangjitm/Number of views (252)/Comments (0)/
Tags:
การขอคืนเงินค่าบริการหอพัก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

การขอคืนเงินค่าบริการหอพัก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

จากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 (รอบเก็บตก)

สำหรับนิสิตที่ยังไม่ได้ทำเรื่องขอคืนเงินค่าบริการหอพัก ภาคเรียนที่ 2/2562  ในรอบแรกนั้น หอพักได้เปิดให้นิสิตสามารถส่งเอกสารได้อีกครั้ง โดยดำเนินการตามขั้นตอน

Friday, January 15, 2021/Author: duangjitm/Number of views (2031)/Comments (0)/
Tags:
แจ้งกำหนดการเข้าหอพัก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

แจ้งกำหนดการเข้าหอพัก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ทั้งนี้นิสิตที่จะเข้าพักในหอพัก #ต้องปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกัน Covid 19 "อย่างเคร่งครัด"

Monday, December 21, 2020/Author: duangjitm/Number of views (1051)/Comments (0)/
Tags:
RSS
124678910Last