ข่าวสารหน่วยงาน

อยู่หอพักวันสุดท้าย ภาคเรียนที่ 2/2559

Tuesday, February 28, 2017

นิสิตอยู่หอพักวันสุดท้าย ภาคเรียนที่ 2/2559 วันที่ 25 พ.ค. 60 

 read more ...กำหนดการยื่นคำร้องขอคืนเงินค่าประกันของเสียหาย

Tuesday, February 28, 2017

กำหนดการยื่นคำร้องขอคืนเงินค่าประกันของเสียหาย ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2560 เฉพาะนิสิตที่ต้องกลับไปศึกษาต่อที่ประสานมิตร ในปีการศึกษา 2560 และนิสิตที่จบการศึกษา ในปีการศึกษา 2559 นิสิตกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำอาคาร พร้อมสำเนาหน้าบัญชีธนาคารของตนเอง 

 read more ...ขั้นตอนการจองห้องพัก ของนิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ปีการศึกษา 2560

Sunday, February 12, 2017

นิสิตต้องดำเนินการครบทุกขั้นตอนตามประกาศ ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 แจ้งความประสงค์ ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 24 มีนาคม 2560
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบรายชื่อนิสิตที่แจ้งความประสงค์ ระหว่างวันที่ 3 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2560
ขั้นตอนที่ 3 ส่งแบบฟอร์ม ระหว่างวันที่ 3 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2560
ขั้นตอนที่ 4 จองห้องพักผ่านระบบออนไลน์ วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560  แบบกลุ่มจองห้องพัก เวลา 09.00 – 10.00 น. แบบรายบุคคลจองห้องพัก 11.00 – 12.00 น.

 read more ...รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดศูนย์บริหารกิจการหอพัก

Monday, February 6, 2017

รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2560

 read more ...ขอเชิญร่วมงาน ครบรอบ 15 ปี วันคล้ายวันสถาปนาศูนย์บริหารกิจการหอพัก

Thursday, February 2, 2017

ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ณ ศูนย์บริหารกิจการหอพัก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

 read more ...

ปฎิทินของศูนย์ฯ