ข่าวสารหน่วยงาน

แจ้งรายการปรับของเสียหาย ประจำปีการศึกษา 2559 

Tuesday, June 20, 2017

แจ้งรายการปรับของเสียหาย และค่าประกันของเสียหายคงเหลือ ประจำปีการศึกษา 2559 

 read more ...นโยบายและมาตรการ การจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ประชุมเชียร์

Monday, May 29, 2017

ประจำปีการศึกษา 2560 

 read more ...รับสมัครผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารหลัก (ข้าวราดแกง)

Monday, May 29, 2017

ณ โรงอาหารหอพักนิสิต ศูนย์บริหารกิจการหอพัก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

 read more ...กำหนดการเข้าหอพัก นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

Tuesday, April 25, 2017

กำหนดการเข้าหอพัก นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

 read more ...ปฏิทินการเข้าอยู่หอพัก ประจำปีการศึกษา 2560

Monday, April 24, 2017

ปฏิทินการเข้าอยู่หอพัก ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 31 ก.ค. - 2 ส.ค. 60

 read more ...กำหนดการจองห้องพัก นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

Monday, April 24, 2017

รับสมัครนิสิตอยู่หอพัก ชั้นปีที่ 1 ทางเว็บไซต์ http://dormapp.swu.ac.th โดยนิสิตจะต้องรายงานตัวผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย (istart) ก่อนทำรายการจองห้องพัก 
 

 read more ...


ปฎิทินของศูนย์ฯ