ข่าวสารหน่วยงาน

ตรวจสอบรายชื่อก่อนจองห้องพัก

Tuesday, June 20, 2017

นิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ปีการศึกษา 2560 ตรวจสอบรายชื่อก่อนจองห้องพัก จองห้องพักวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 แบบกลุ่ม จองห้องพักเวลา 09.00-10.00 น. แบบรายบุคคล จองห้องพักเวลา 11.00-12.00 น. 

 read more ...นโยบายและมาตรการ การจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ประชุมเชียร์

Monday, May 29, 2017

ประจำปีการศึกษา 2560 

 read more ...ประกาศรับสมัคร พนักงานรายวัน ตำแหน่งผู้ช่วยช่าง

Wednesday, May 17, 2017

ประกาศรับสมัคร พนักงานรายวัน ตำแหน่งผู้ช่วยช่าง 

 read more ...ขอเชิญชวนนิสิตหอพัก ร่วมกันบริจาครถจักรยาน

Monday, April 24, 2017

ขอเชิญชวนนิสิตหอพัก นิสิตที่จบการศึกษา นิสิตที่ย้ายไปศึกษาต่อที่ประสานมิตร ร่วมกันบริจาครถจักรยาน ในโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม กิจกรรมบริจาครถจักรยาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อแบ่งปันให้แก่เด็ก ๆ ที่ยากไร้ ด้อยโอกาส ได้เดินทางไปโรงเรียนได้สะดวกมากขึ้น สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำอาคาร

 read more ...กำหนดการจองห้องพัก นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

Monday, April 24, 2017

รับสมัครนิสิตอยู่หอพัก ชั้นปีที่ 1 ทางเว็บไซต์ http://dormapp.swu.ac.th

โดยนิสิตจะต้องรายงานตัวผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย (istart)

ก่อนทำรายการจองห้องพัก ดังนี้

 read more ...เยี่ยมชมห้องพักตัวอย่าง ของนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

Saturday, April 22, 2017

เปิดให้ผู้ปกครองและนิสิต  ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เยี่ยมชมห้องพักตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 1-23 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 - 16.00 น. ของทุกวัน

 

ปฎิทินของศูนย์ฯ