ข่าวสารหน่วยงาน

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร

Monday, May 22, 2017

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร

 read more ...สมัครอยู่หอพัก ภาคเรียนที่ 3/2559 (ภาคฤดูร้อน)

Thursday, April 27, 2017

สมัครอยู่หอพัก ภาคเรียนที่ 3/2559 (ภาคฤดูร้อน) ระหว่างวันที่ 1-12-พฤษภาคม 2560
คณะที่มีเรียนภาคฤดูร้อน 
นิสิตหญิง ติดต่อ อาคารย่อย 5.5
นิสิตชาย ติดต่อ อาคาร 4
คณะที่ไม่มีเรียนภาคฤดูร้อน 
ประสงค์จะอยู่หอพักเนื่องจากกิจกรรมอื่น ๆ ให้แจ้งผ่านคณะ

 read more ...ขอเชิญชวนนิสิตหอพัก ร่วมกันบริจาครถจักรยาน

Monday, April 24, 2017

ขอเชิญชวนนิสิตหอพัก นิสิตที่จบการศึกษา นิสิตที่ย้ายไปศึกษาต่อที่ประสานมิตร ร่วมกันบริจาครถจักรยาน ในโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม กิจกรรมบริจาครถจักรยาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อแบ่งปันให้แก่เด็ก ๆ ที่ยากไร้ ด้อยโอกาส ได้เดินทางไปโรงเรียนได้สะดวกมากขึ้น สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำอาคาร

 read more ...ปฏิทินการเข้าอยู่หอพัก ประจำปีการศึกษา 2560

Monday, April 24, 2017

ปฏิทินการเข้าอยู่หอพัก ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 31 ก.ค. - 2 ส.ค. 60

 read more ...กำหนดการจองห้องพัก นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

Monday, April 24, 2017

รับสมัครนิสิตอยู่หอพัก ชั้นปีที่ 1 ทางเว็บไซต์ http://dormapp.swu.ac.th โดยนิสิตจะต้องรายงานตัวผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย (istart) ก่อนทำรายการจองห้องพัก 
 

 read more ...ประหยัดไฟ รับหน้าร้อน

Saturday, April 22, 2017

ขอเชิญชวน บุคลากรและนิสิตหอพัก ร่วมกันประหยัดไฟ รับหน้าร้อน

 read more ...การแจ้งความประสงค์ไม่พักในหอพัก ของนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

Saturday, April 22, 2017

[นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560] การแจ้งความประสงค์ไม่พักในหอพัก ของนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

 เยี่ยมชมห้องพักตัวอย่าง ของนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

Saturday, April 22, 2017

เปิดให้ผู้ปกครองและนิสิต  ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เยี่ยมชมห้องพักตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 1-23 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 - 16.00 น. ของทุกวัน

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

Friday, April 21, 2017

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ศูนย์บริหารกิจการหอพัก

 read more ...งดกิจกรรมใช้เสียงบริเวณหอพัก ระหว่างวันที่ 1 - 23 พ.ค. 60

Friday, April 21, 2017

ขอความร่วมมือนิสิต งดกิจกรรมใช้เสียงบริเวณหอพัก ระหว่างวันที่ 1 - 23 พ.ค. 60 เนื่องจากเป็นช่วงสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559

 read more ...อยู่หอพักวันสุดท้าย ภาคเรียนที่ 2/2559

Tuesday, February 28, 2017

นิสิตอยู่หอพักวันสุดท้าย ภาคเรียนที่ 2/2559 วันที่ 25 พ.ค. 60 

 read more ...กำหนดการยื่นคำร้องขอคืนเงินค่าประกันของเสียหาย

Tuesday, February 28, 2017

กำหนดการยื่นคำร้องขอคืนเงินค่าประกันของเสียหาย ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2560 เฉพาะนิสิตที่ต้องกลับไปศึกษาต่อที่ประสานมิตร ในปีการศึกษา 2560 และนิสิตที่จบการศึกษา ในปีการศึกษา 2559 นิสิตกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำอาคาร พร้อมสำเนาหน้าบัญชีธนาคารของตนเอง 

 read more ...ขั้นตอนการจองห้องพัก ของนิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ปีการศึกษา 2560

Sunday, February 12, 2017

นิสิตต้องดำเนินการครบทุกขั้นตอนตามประกาศ ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 แจ้งความประสงค์ ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 24 มีนาคม 2560
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบรายชื่อนิสิตที่แจ้งความประสงค์ ระหว่างวันที่ 3 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2560
ขั้นตอนที่ 3 ส่งแบบฟอร์ม ระหว่างวันที่ 3 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2560
ขั้นตอนที่ 4 จองห้องพักผ่านระบบออนไลน์ วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560  แบบกลุ่มจองห้องพัก เวลา 09.00 – 10.00 น. แบบรายบุคคลจองห้องพัก 11.00 – 12.00 น.

 read more ...รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดศูนย์บริหารกิจการหอพัก

Monday, February 6, 2017

รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2560

 read more ...ขอเชิญร่วมงาน ครบรอบ 15 ปี วันคล้ายวันสถาปนาศูนย์บริหารกิจการหอพัก

Thursday, February 2, 2017

ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ณ ศูนย์บริหารกิจการหอพัก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

 read more ...

ปฎิทินของศูนย์ฯ