ข่าวสารหน่วยงาน

กำหนดการเข้าหอพัก นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

Tuesday, April 25, 2017

กำหนดการเข้าหอพัก นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

 read more ...ปฏิทินการเข้าอยู่หอพัก ประจำปีการศึกษา 2560

Monday, April 24, 2017

ปฏิทินการเข้าอยู่หอพัก ประจำปีการศึกษา 2560

 กำหนดการจองห้องพัก นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

Monday, April 24, 2017

รับสมัครนิสิตอยู่หอพัก ชั้นปีที่ 1 ทางเว็บไซต์ http://dormapp.swu.ac.th

โดยนิสิตจะต้องรายงานตัวผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย (istart)

ก่อนทำรายการจองห้องพัก ดังนี้

 read more ...ขั้นตอนที่ 2-3 ประกาศรายชื่อนิสิตที่แจ้งความประสงค์อยู่หอพัก

Saturday, April 22, 2017

ขั้นตอนที่ 2 ประกาศรายชื่อนิสิตที่แจ้งความประสงค์ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ปีการศึกษา 2560 นิสิตที่มีรายชื่อตามประกาศ 
ส่งแบบฟอร์มจองห้องพัก แบบกลุ่ม หรือแบบรายบุคคล 
ได้ที่อาคารบริการกลาง ชั้น 2 ระหว่างวันที่ 3 เม.ย. – 11 พ.ค. 60 
(ไม่เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์)

 read more ...ประหยัดไฟ รับหน้าร้อน

Saturday, April 22, 2017

ขอเชิญชวน บุคลากรและนิสิตหอพัก ร่วมกันประหยัดไฟ รับหน้าร้อน

 read more ...การแจ้งความประสงค์ไม่พักในหอพัก ของนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

Saturday, April 22, 2017

การแจ้งความประสงค์ไม่พักในหอพัก ของนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 นิสิตสามารถกรอกและส่งมายังหอพักภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2560

 read more ...เยี่ยมชมห้องพักตัวอย่าง สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

Saturday, April 22, 2017

เปิดให้ผู้ปกครองและนิสิต ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เยี่ยมชมห้องพักตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 1-23 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 - 16.00 น. ของทุกวัน

 read more ...งดกิจกรรมใช้เสียงบริเวณหอพัก

Friday, April 21, 2017

ขอความร่วมมือนิสิต งดกิจกรรมใช้เสียงบริเวณหอพัก ระหว่างวันที่ 1 - 23 พ.ค. 60 เนื่องจากเป็นช่วงสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559

 read more ...ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

Tuesday, April 4, 2017

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด ศูนย์บริหารกิจการหอพัก

 read more ...วันสุดท้ายของการอยู่หอพัก ภาคเรียนที่ 2/2559

Tuesday, February 28, 2017

วันสุดท้ายของการอยู่หอพัก ภาคเรียนที่ 2/2559 วันที่ 25 พ.ค. 60 ไม่เกินเวลา 16.30 น.

 read more ...งดกิจกรรมใช้เสียงบริเวณหอพัก

Wednesday, February 22, 2017

ขอความร่วมมือนิสิต งดกิจกรรมใช้เสียงบริเวณหอพัก ระหว่างวันที่ 27 ก.พ -10 มี.ค. 60 
เนื่องจากเป็นช่วงสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2559

 read more ...ขอแจ้งปิดการจราจรชั่วคราว วันที่ 13-14 ก.พ. 60

Tuesday, February 7, 2017

ขอแจ้งปิดการจราจรชั่วคราว วันที่ 13-14 ก.พ. 60 เพื่อดำเนินการทำพิธีเปิดป้าย บริเวณหน้าหอพัก หลีกเลี่ยงการสัญจร ประตูทางออกด้านหน้าหอพัก ให้ใช้ประตูทางออก ด้านหลังอาคาร 11 แทน ขออภัยในความไม่สะดวก

 read more ...ผลการคัดเลือก ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร

Friday, February 3, 2017

สังกัดศูนย์บริหารกิจการหอพัก ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว มารายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้างต่อเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

 read more ...


ปฎิทินของศูนย์ฯ