ข่าวสาร

ยืนยันอยู่หอพัก ภาคเรียนที่ 2/2561

ยืนยันอยู่หอพัก ภาคเรียนที่ 2/2561

Author: duangjitm/Friday, November 2, 2018/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

นิสิตหอพักยืนยันอยู่หอพัก ภาคเรียนที่ 2/2561 ที่ http://dormapp.swu.ac.th และพิมพ์ใบยืนยันอยู่หอพัก ส่งที่เจ้าหน้าที่ประจำอาคาร ระหว่างวันที่ 19 – 23 พฤศจิกายน 2561 เท่านั้น 

นิสิตดาวน์โหลดใบชำระเงินค่าบริการหอพัก ระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2561 - 14 มกราคม 2562 และนำไปชำระค่าบริการหอพักได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา

Print

Number of views (7027)/Comments (0)

x