ข่าวสาร

การแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 25 "สุริยะเกมส์"

Author: duangjitm/Tuesday, November 6, 2018/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนการจองห้องพัก

 1. เริ่มเปิดจองห้องพัก ตั้งแต่วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

       ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. จนห้องเต็ม (เฉพาะวันทำการ)

   2. จองห้องพักผ่านทางโทรศัพท์ 5 หมายเลข ดังนี้

     097-0300744  / 0956454877 / 095-6845680 / 0646066411 / 0646074211

   3. อัตราค่าห้อง แบบเหมาห้อง พักได้ไม่เกิน 5 คน ต่อห้อง

             พัดลม ห้องละ 350 บาท ต่อคืน    ปรับอากาศ ห้องละ 700 บาท ต่อคืน

   4. ชำระเงินสดวันที่เข้าพัก พร้อมค่ามัดจำกุญแจ

   5. โปรดอ่านรายละเอียดข้อกำหนดการเข้าพัก ก่อนจองห้องพัก

Print

Number of views (576)/Comments (0)

x