รายชื่อนิสิตที่โอนเงินไม่ผ่าน

Author: duangjitm/Wednesday, May 8, 2019/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อนิสิตเขียนขอคืนค่าประกันของเสียหายและมัดจำกุญแจที่โอนเงินผ่านธนาคาร[ไม่ผ่าน] ในปีพ.ศ. 2555- 2561 นิสิตโปรดติดต่อศูนย์บริหารกิจการหอพัก มศว (งานการเงิน เบอร์โทร. 037395502) ภายในวันที่  31 พฤษภาคม 2562 คลิกดูรายชื่่อ

Print

Number of views (821)/Comments (0)