ตรวจสอบรถจักรยาน ภายในบริเวณหอพัก

ตรวจสอบรถจักรยาน ภายในบริเวณหอพัก

Author: duangjitm/Monday, May 13, 2019/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์บริหารกิจการหอพัก ตรวจสอบรถจักรยานภายในบริเวณหอพัก พบรถจักรยานไม่ลงทะเบียน และลงทะเบียน แต่ไม่สามารถติดต่อนิสิตได้ รวม 210 คัน ในการนี้ให้เจ้าของรถจักรยาน ติดต่อกลับมาที่เบอร์โทรศัพท์ 037-395503 ภายในวันที่ 25 พ.ค. 62 (ในวันและเวลาทำการ) หากพ้นกำหนดศูนย์บริหารกิจการหอพัก จะนำรถจักรยานไปทำสาธารณะประโยชน์ต่อไป

[ตรวจสอบรถจักรยาน] ศูนย์บริหารกิจการหอพักได้ตรวจสอบรถจักรยานภายในบริเวณหอพัก พบรถจักรยาน ดังนี้

      1. ไม่ลงทะเบียน คลิกดูรูปภาพและรายละเอียด

      2. ลงทะเบียน แต่ไม่สามารถติดต่อนิสิตได้ คลิกดูรูปภาพและรายละเอียด

Print

Number of views (1133)/Comments (0)