ข่าวสาร

ปฏิทินหอพัก นิสิตชั้นปีที่ 2-6 ปีการศึกษา 2562

ปฏิทินหอพัก นิสิตชั้นปีที่ 2-6 ปีการศึกษา 2562

Author: duangjitm/Tuesday, August 6, 2019/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

นิสิตเข้าหอพัก วันที่ 10-12 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-18.00 น. 
กรุณาชำระค่าบริการหอพัก ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2562
  - ชำระผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา
  - ชำระผ่าน SCB Easy Application 
เลือกจ่ายบิล ค้นหาผู้ใช้บริการ 0368 [ศูนย์บริหารกิจการหอพัก มศว] 
เอกสารรายงานตัวเข้าหอพัก ใบยืนยันการอยู่หอพัก และแสดงหลักฐานการชำระค่าบริการหอพัก

Print

Number of views (1248)/Comments (0)

x