ข่าวสาร

นิสิตรายงานตัวเข้าหอพัก ภาคเรียนที่ 2/2562

นิสิตรายงานตัวเข้าหอพัก ภาคเรียนที่ 2/2562

Author: duangjitm/Monday, December 23, 2019/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

การชำระค่าบริการหอพัก
นิสิตดาวน์โหลดใบชำระเงินค่าบริการหอพัก ชำระผ่าน SCB Easy Application หรือธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา ระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2562 – 3 มกราคม 2563
เข้าหอพัก
ระหว่างวันที่ 4 – 5 มกราคม 2563 เวลา 9.00 – 18.00 น.
โปรดแสดงหลักฐานการชำระค่าบริการหอพัก ในวันที่เข้าหอพัก

Print

Number of views (1532)/Comments (0)

x