ขั้นตอนการขอคืนเงินค่าบริการหอพัก ภาคเรียนที่ 2/2562 จากผลกระทบ การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

ขั้นตอนการขอคืนเงินค่าบริการหอพัก ภาคเรียนที่ 2/2562 จากผลกระทบ การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

โปรดดำเนินการตามขั้นตอน ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

Author: duangjitm/Thursday, June 25, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนการขอคืนเงินค่าบริการหอพัก ภาคเรียนที่ 2/2562 จากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19
นิสิตสามารถดาวน์โหลดฟอร์มแบบคำร้องขอคืนเงินค่าบริการหอพัก 

และทำตามขั้นตอนตามรูปภาพที่แนบมานี้ หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 037-395502 , 037-395514

Print

Number of views (3487)/Comments (0)