แจ้งกำหนดการเข้าหอพัก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

แจ้งกำหนดการเข้าหอพัก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

Author: duangjitm/Monday, December 21, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

☑วันเสาร์ที่ 2 มกราคม 2564

- เวลา 07.00 - 12.00 น. คณะเภสัชศาสตร์ / คณะกายภาพบำบัด / คณะพยาบาลศาสตร์

- เวลา 13.00 - 16.30 น. คณะพลศึกษา

☑วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2564

- เวลา 07.00 - 12.00 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ / คณะมนุษยศาสตร์

- เวลา 13.00 - 16.30 น. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร / วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย / คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

ทั้งนี้นิสิตที่จะเข้าพักในหอพัก #ต้องปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกัน Covid 19 "อย่างเคร่งครัด" สามารถดูรายละเอียดประกาศได้ ตามนี้

☑ ประกาศมหาวิทยาลัยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค Covid 19 > https://covid19.swu.ac.th/archives/543...

☑ ประกาศส่วนกิจการหอพักนิสิต เรื่องแนวทางปฏิบัติตัวเมื่อกลับจากพื้นที่เสี่ยง ของบุคลากรและนิสิต > http://dorm.swu.ac.th/.../new_relations/21.12-63-covid.pdf

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อหอพักได้ตามเบอร์โทรต่างๆ สามารถดูเบอร์ต่าง ๆ ได้ที่ > http://dorm.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=13657

Print

Number of views (1181)/Comments (0)