จองห้องพัก พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563

จองห้องพัก พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563

Author: duangjitm/Wednesday, November 10, 2021/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

[จองห้องพัก พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563]

ระหว่างวันที่ 12 - 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564

#อัตราค่าบริการ แบบเหมาห้อง

- ห้องปรับอากาศ 500 บาท / ห้อง / คืน

- ห้องพัดลม 240 บาท / ห้อง / คืน

หมายเหตุ : ห้องพักมีจำนวนจำกัดเนื่องจากอยู่ในภาคการศึกษาปกติ และยังคงมาตรการ Covid-19

#เงื่อนไขการจองห้องพัก

1. มีรายชื่อผู้เข้าพักครบ 3 คน และเป็นบัณฑิตเท่านั้น รับจองเป็นห้อง โดยมีรายชื่อและรหัสนิสิตของผู้เข้าพักครบ 3 คน และทั้ง 3 คนเป็นบัณฑิตเท่านั้น ซึ่งจะให้เข้าพักตามเพศ แยก ชาย - หญิง

2. หากมีการเปลี่ยนแปลง หรือคืนห้องพักในภายหลัง จะไม่คืนเงินทุกกรณี เมื่อผู้เข้าพักได้จองห้องพัก และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลง หรือคืนห้องพักในภายหลัง ส่วนกิจการหอพักนิสิตไม่คืนเงินทุกกรณี

3. ผู้เข้าพักปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน Covid-19

#เริ่มเปิดจองห้องพัก

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป เวลา 09.00 - 16.00 น. จนกว่าห้องจะเต็ม (รับจองเฉพาะในวันทำการ) จองห้องพักผ่านทางโทรศัพท์ 4 หมายเลข ดังนี้

1. 097-0300744

2. 095-6454877

3. 095-6845680

4. 064-6066411

Print

Number of views (330)/Comments (0)