กำหนดการนิสิตหอพักยืนยันอยู่หอพัก ภาคเรียนที่ 2/2559

กำหนดการนิสิตหอพักยืนยันอยู่หอพัก ภาคเรียนที่ 2/2559

Author: duangjitm/Thursday, November 3, 2016/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการนิสิตหอพักยืนยันอยู่หอพัก ภาคเรียนที่ 2/2559
1. นิสิตหอพักยืนยันอยู่หอพัก ภาคเรียนที่ 2/2559 ผ่านทางเว็บไซต์ http://dormapp.swu.ac.th พร้อมพิมพ์ใบยืนยันอยู่หอพัก ส่งที่เจ้าหน้าที่ประจำอาคาร ระหว่างวันที่ 21 – 28 พฤศจิกายน 2559 เท่านั้น
2. นิสิตดาวน์โหลดใบชำระเงินค่าบริการหอพัก ภาคเรียนที่ 2/2559 และนำไปชำระค่าบริการหอพักได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา ระหว่างวันที่ 7 ธันวาคม 2559 - 15 มกราคม 2560

Print

Number of views (583)/Comments (0)

More links