กำหนดการอยู่หอพัก ปีการศึกษา 2559

กำหนดการอยู่หอพัก ปีการศึกษา 2559

Author: duangjitm/Wednesday, November 9, 2016/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

นิสิตอยู่หอพักวันสุดท้าย ภาคเรียนที่ 1/2559 วันที่ 25 ธันวาคม 2559 ไม่เกินเวลา 16.30 น.

เปิดให้นิสิตเข้าหอพักภาคเรียนที่ 2/2559 ระหว่างวันที่ 7 - 8 มกราคม 2560 เวลา 09.00 - 18.00 น.

Print

Number of views (516)/Comments (0)