ข่าวสาร

การชำระค่าบริการหอพัก ภาคเรียนที่ 2/2559

Author: duangjitm/Wednesday, December 14, 2016/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

[ชำระค่าบริการหอพัก ภาคเรียนที่ 2/2559] นิสิตชำระค่าบริการหอพัก ภาคเรียนที่ 2/2559 โดยดาวน์โหลดใบชำระเงินค่าบริการหอพัก ระหว่างวันที่ 7 ธันวาคม 2559 - 15 มกราคม 2560 เท่านั้น และนำไปชำระค่าบริการหอพักได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา

Print

Number of views (166)/Comments (0)

More links

x