โครงการป้องกันอัคคีภัย

โครงการป้องกันอัคคีภัย

Author: duangjitm/Wednesday, December 20, 2017/Categories: ข่าวกิจกรรม

ศูนย์บริหารกิจการหอพัก จัดโครงการป้องกันอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560  เพื่อให้นิสิต บุคลากร ผู้ประกอบการร้านค้า และผู้ที่สนใจ ได้ร่วมฝึกซ้อมการดับไฟได้อย่างถูกต้อง

Print

Number of views (920)/Comments (0)